skip to Main Content

Avís legal

Avís legal

El lloc web i el domini salvembegur.com corresponen a la Federació SOS Costa Brava (en endavant la Federació), amb CIF G42971580, domicili al Carrer del Progrés, 15 de Palafrugell (CP 17200), telèfon (+34 634 360 489), adreça electrònica hola@soscostabrava.cat i lloc web www.soscostabrava.cat.

Figura inscrita al Registre dEntitats de la Generalitat de Catalunya, amb número dinscripció.

Propietat intel· lectual i industrial

Els drets sobre els continguts daquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a la Federació o a tercers que nhan autoritzat el seu ús. La Federació presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. La Federació autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan sindiqui de forma clara la font. Si els continguts sutilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina dinici del lloc web www.soscostabrava.cat.

La Federació es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No sautoritzen presentacions dels continguts daquest lloc en una finestra aliena a pàgina dinici.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que la Federació actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que lusuari del lloc web el consulti.

La Federació es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

La Federació no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través denllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús daquest web implica lacceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de lEstat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte daquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Back To Top