skip to Main Content

Reclamen aturar la política urbanística desaforada a Begur

L’Ajuntament de Begur torna a impulsar nombrosos projectes i plans urbanístics desfasats, tal i com estaven previstos en el POUM del 2003 i que varen ser tramitats en el seu moment sense cap tipus d’avaluació ambiental, permetent així la urbanització de boscos i d’espais d’interès natural i paisatgístic.

Salvem Begur, conjuntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, demanen a l’Ajuntament que iniciï l’Estudi de la reforma del planejament urbanístic i que adopti un Acord de suspensió, tant de noves tramitacions urbanístiques com de llicències d’obres, en tots els sectors urbanitzables encara no executats.

Girona, 25 de juliol de 2022

Salvem Begur, conjuntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, denuncien la política urbanística desaforada que impulsa l’Ajuntament de Begur amb l’aprovació de nombrosos projectes per seguir urbanitzant bona part del municipi, en el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2003.

En el Ple Extraordinari del passat 26 d’abril, l’Ajuntament de Begur va aprovar el desenvolupament i execució dels següents Plans i Projectes:

  • Modificació del Pla Parcial de Montcal 2 per permetre l’edificació de 9 parcel·les a la part alta del Puig, amb afectació a terrenys inclosos a l’espai d’interès natural (EIN) Muntanyes de Begur.
  • Aprovació de la urbanització de Bosc Major, amb 36 nous habitatges i afectació a una zona forestal que cal preservar.
  • Aprovació de la urbanització de Mas Gispert amb 6 habitatges més, afectant el connector natural que està entre dos retalls de l’EIN Muntanyes de Begur, i que es troba altament fragmentat i amenaçat.
  • Aprovació de la urbanització i edificació del sector Sa Roda amb 39 nous habitatges a l’entrada de la població en el límit del sòl no urbanitzable.
  • Aprovació de la urbanització del sector Van de Walle Hoteler, a Sa Riera, amb la implantació d’un nou vial d’accés just a tocar del polèmic projecte de Jardins de Sa Riera Living.

Les entitats denuncien el procés urbanitzador intensiu que està vivint Begur durant els darrers anys, malgrat que el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí va dictar Directrius per preservar espais i va identificar àmbits que caldria modificar i protegir, minimitzant la seva urbanització i edificació.

Un procés urbanitzador que segueix executant-se a Begur a gran ritme, sota l’empara del POUM aprovat l’any 2003 sense cap avaluació ambiental. Aquest error no corregit s’està aprofitant per continuar la urbanització de boscos i espais forestals, de terrenys amb grans valors naturals i paisatgístics i amb pendents superiors al 20%. Al mateix temps, el municipi preveu un creixement desmesurat de la població i una urbanització massiva del seu territori contrària a la sostenibilitat ambiental.

També denuncien que l’Ajuntament continua sense ajustar el planejament urbanístic municipal, malgrat que el POUM del 2003 està obsolet i que presenta solapaments irregulars amb els espais protegits pel PEIN, la Xarxa Natura 2000 i el sistema d’espais oberts del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.

Per tot això Salvem Begur, Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, entre d’altres entitats del territori, requereixen a l’Ajuntament que iniciï l’Estudi de la reforma del seu planejament i adopti un Acord de suspensió de noves tramitacions urbanístiques i de llicències d’obres en tots els sectors urbanitzables encara no executats.

Així mateix les entitats també volen recordar els excepcionals impactes paisatgístics i ambientals que està patint Begur els darrers temps i que han estat denunciats per les nombroses irregularitats detectades, entre els quals:

  1. La urbanització del paratge de s’Antiga, amb la construcció de fins a 24 habitatges.
  2. La urbanització Jardins de Sa Riera Living que ha desfigurat completament la zona. Ha comportat la desforestació i edificació de 3 hectàrees de la muntanya de Sa Riera per construir-hi 52 habitatges.
  3. La urbanització al voltant de Puig Montcal amb 32 habitatges, així com l’edificació a sobre de la petita platja de Port d’es Pi d’un nou xalet dalt d’un penya-segat a primera línia de mar.
Back To Top