skip to Main Content

Salvem Begur torna a portar l’Ajuntament de Begur al Jutjat Contenciós de Girona per les obres a la Pedrera de s’Antiga

Salvem Begur, juntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, ha interposat una nova acció judicial contra l’Ajuntament de Begur que segueix sense tramitar ni contestar la denúncia urbanística presentada el passat mes de febrer contra les obres d’edificació a la Pedrera de s’Antiga.

En aquesta ocasió, les entitats han presentat un recurs contenciós administratiu per tal d’impugnar judicialment la llicència d’obres atorgada per part l’Ajuntament de Begur, que continua permetent la construcció de nous habitatges en aquest paratge de gran valor natural i paisatgístic.

Begur, 1 de desembre 2022

Ecologistes en Acció de Catalunya, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma local Salvem la Costa Begur, van interposar davant l’Ajuntament de Begur el passat mes de febrer de 2022 una Denúncia urbanística contra les obres a la Pedrera de s’Antiga. Aquesta denúncia recordava al consistori totes les irregularitats entorn aquestes obres, entre les quals destaquen, entre d’altres:

  • La requalificació irregular d’aquests terrenys que foren una antiga Pedrera i que s’havia de restaurar. Una requalificació mitjançant un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. que va permetre passar de sòl no urbanitzable a urbanitzable amb un potencial de 24 habitatges, malgrat l’existència d’un Informe del Departament de Medi Ambient de 2003 indicant que no es recalifiqués aquest sector atesa la seva condició de sòl forestal.
  • L’afectació parcial a l’espai protegit Muntanyes de Begur inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (PEIN) Muntanyes de Begur, degut a la urbanització dels accessos i vials.
  • Així com l’impacte visual i paisatgístic crític, incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea, sumat a la manca de l’Informe del Servei de Costes, o la manca de l’Informe d’impacte i integració paisatgística, entre nombroses altres irregularitats que es poden consultar a la Denúncia interposada el febrer de 2022.

Malgrat haver transcorregut més de 8 mesos des de la presentació de la denúncia inicial, l’Ajuntament de Begur no ha tramitat ni contestat cap de les tres denúncies presentades (per part d’Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava i Salvem Begur) contra aquestes obres, fet que indica una manifesta infracció del deure legal que afecta a totes les Administracions Públiques de contestar i tramitar les denúncies urbanístiques.

Per aquests motius, les entitats demanaran també al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona que depuri les responsabilitats administratives en què s’ha incorregut per part dels responsables polítics i els funcionaris de l’Ajuntament que no han tramitat ni donat resposta a cap de les denúncies presentades.

Així mateix, les entitats també impugnaran indirectament el POUM de Begur del 2003 i el Pla Parcial del Paratge de s’Antiga per haver classificat els terrenys com a sòl urbanitzable en contra dels Informes del Departament de Medi Ambient de la Delegació Territorial de Girona, malgrat trobar-se parcialment en zona PEIN, tenir naturalesa forestal i existir el deure de restaurar tot l’espai alterat per l’antiga activitat extractiva de la pedrera.

Amb aquests ja són dos els recursos contenciosos administratius que les entitats han interposat davant dels Jutjats de Girona en relació a la urbanització de la Pedrera de s’Antiga, situada al front costaner entre Sa Riera i Aiguafreda. El primer recurs va tenir lloc al 2019, quan es van denunciar la construcció dels primers habitatges (veure comunicat).

Portant aquests casos als jutjats és l’única via que tenen les entitats d’intentar frenar l’urbanisme depredador del municipi de Begur que segueix malmetent el seu medi natural, les espècies que hi habiten (algunes protegides) i molts sectors i terrenys situats en espais que haurien d’estar dotats de protecció especial. Per tot això les entitats insisteixen que sol·licitaran així mateix l’enderroc de tot allò edificat i la restauració de tot el medi natural afectat.

Back To Top